Miami Seaport / Miami Port (30 min.)

Miami Cruise Terminal (30 min.)

MIA Airport / Miami International Airport (25 min.)

AMTRAK Station (20 min.)

Metro Rail Station (20 min.)

Tri-rail Station (25 min.)

Fort Lauderdale Airport (40 min.)